Jura for denne side
Indholdet af denne websides informationer er egne oplevelser, oplevelser fra venner, samt indsamlet fra offentlig tilgængelig websides.

Erfaringen viser, at fejl kan forekomme trods al omhyggelighed fra alle parter.

Ønsker man at kopiere mine tekster beder jeg om underretning, således at overgreb undgår på andres copyright.

Jeg kan derfor ikke drages til ansvar for fejl, forglemmelser, stavefejl, forældelse eller meddelelser fra anden side. Ej heller andre siders fejlagtige indhold eller forældelse, samt besøgenes kopiring af andres tekster, der er adgang til via link fra denne hjemmeside.

Alle oplysninger spredes på nonkommerciel basis og evt. annoncører hæfter selv for oplysninger i deres annoncer, bannere eller henvisninger.

Uddrag eller kopier af andres URL gengives altid med kildeangivelse og ansvaret for indholdet af disse er udelukkende ophavsmandens/firmaets. Dette gælder i særdeleshed, hvor der linkes direkte til andres URL.

Tilladelse om brug af billeder fra denne webside kræver uden undtagelse min skriftlige/E-mail tilladelse, idet der bl.a. er benyttet andres billeder, som derfor også kræver den pågældende fotografs tilladelse.

Se også www.ophavsret.dk


Så ser du noget alarmerende, eller helt fejlagtigt her på siderne, så vil vi bede dig om at skrive til os,
så vi kan få rettet, eller helt fjernet det, så hverken du, vi eller 3. person kommer til skade!

Se ligeledes lederen fra 21-07-2007
Vi modtager gerne pressemeddelelser, nyhedsbreve o.l. fra forhandlere,

producenter, campingpladser m.m.. Vi tager ikke betaling for at bringe sådanne her,
men vi kan ikke love at medtage alt, vi får tilsendt.

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk
Tlf.: 48 30 18 87