Regula

Regula IIIb 
produceret i Vest-Tyskland i 1956

Regular L
produceret fra ca. 1958 i Tyskland

Regular L automatic 
produceret fra ca. 1960 i Tyskland

Regula Olympia auto-set 1 
Produceret  i ca. 1964

Regula rapid SE 
Produceret  i ca. 1965