Praktica

Praktica LTL
Østtysker er fra 1970

Praktica LB
Praktica LB er fra 1972

Praktica Super TL2 
Østtysker er fra 1975

Praktica Super TL 1000
Kameraet er en Østtysker fra 1980.