Kowa

Kowa Model E
Produseret fra 1961

Kowa Model H
Produseret fra 1963