Esrum Sø, Sørup havn, Del 1:
13-10-05
"Vores eget Nordsjælland" 6. Del ( 3 )


Denne gang er vi på min barndoms egn, vi er i Sørup, ved Fredensborg,
lige ved siden af Grønholt, hvor jeg har trådt mine barnesko.

Sørup var i gamle dage et meget fattigt område,
hvor man bl.a. levede af Blegearbejde (vask) for københavnerne.
I dag er det et af Nordsjællands dyreste områder, men det er en hel anden historie.
Her er vi så drejet ind på Sørup Havns område.

Sørup Havn har jeg kommet på i hele mit liv,
og jeg har fulgt udviklingen fra en travl erhvervsfiskerihavn,
hvor et par små kuttere sejlede søen tynd efter aborrer og gedder,
og så naturligvis Ål.
Et erhverv der før i tiden kunne brødføde flere familier. 

I dag er erhvervsfiskeren væk, men ca. halvdelen af bådene i havnen
er lydtfiskerbåde, ejet af lokale lystfiskerorganisationer.

Esrum sø er udlagt til rekreative formål,
og her i Sørup havn er der et godt udgangspunkt for kanosejlads.

Vi bevæger os nu langs indermolen til den anden ende af havnen.

Ind til for få år siden var det herfra erhvervsfiskeriet foregik
og her var hans plads til ruser, garn og bundgarnspæle.
Der var altid liv og man sled i det, for at tjene til sit udkomme.

Nu ligner pladsen en mindre park! OK det er da pænt,
men stemningen og lugten af tjærer er væk!

Dette er/var så Erhvervsfiskerens bro - se lige udsigten! -

Fra Erhvervsfiskerens bro (som stadig står) er der et flot udsyn
over Danmarks vand-rigste sø: Esrum Sø.
- Jeg mener også det er Danmarks smukkeste - med Silkeborgsøerne som flot nr. 2.

Og lige nu har Grib Skov taget alle sine smukke efterårsfarver på,
så smukt i den lave efterårs sol.
Vi fortsætter besøget i morgen.


"Vores eget Nordsjælland" 6. Del
1) Arresø, Ramløse Havn, Del 1.
2) Arresø, Ramløse Havn, Del 2.
3) Esrum Sø, Sørup Havn, Del 1.
4) Esrum Sø, Sørup Havn, Del 2.
5) Esrum Sø, Sørup Havn, 2009 Del 3.
6) Esrum Sø, Sørup Havn, 2011 Del 4.


Se alle artiklerne i: "Vores eget Nordsjælland"

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk