Fyrmester Kristian Faber's Grav
10-04-10 Vores eget Nordsjælland, kapitel 27 - 3) 

For at fortælle om Kristian Fabers grav, kommer vi ikke uden om Nakkehoved fyr:
Indtil slutningen af 1700-tallet fandtes kun Skagen og Anholt Fyr
til at lede skibsfarten gennem Kattegat og (fra 1560) et fyr på Kullen
til at vise sejlruten mod Øresund.
Forskellige forslag og et kommissionsarbejde medførte,
at det besluttedes at opføre et fyr på Kronborg Slot
og ved kongelig resolution af 10. december 1770 at opføre to fyr ved Nakkehoved
(for at kunne adskille disse fra det enlige fyr på Kullen).
Herover ser vi det vestre fyr


Fyret er nu det eneste af de to fyr der stadig fungerer.

Når man står ved det vestre fyr, bør man gå højre om fyret og ud på den rappo
der ligger højt på skrænten over havet, og tage et kik mod vest ned til Gilleleje Havn.

Men denne gang var vi ikke kommet for at bese fyret,
vi skulle videre til Fyrmester Fabers Grav

Så Sonja og Mulle gav sig på vej til Nakkehoved østre fyr,
jeg sjoskede efter og fotograferede.

Vi paserede det østre fyr, som nu er taget ud af drift.
Nakkehoved-fyrene tegnedes af arkitekt G.D. Anton, byggedes for kongens regning
og stod færdige i 1772. Begge var murede, firkantede fyr,
der var sammenbygget med gavlen på fyrpasserboliger.
Vi besøgte fyrene i 2005


Lige efter det østre fyr står denne udsigtsbænk, eller rettere resterne af en bænk.

Det er nok også lige meget om den er der eller ej, for om få uger er der ingen udsigt,
for dette er hvad du ser nu, når løvet atter er på træerne, er der intet at se.

Mulle og Sonja kontrollerer forfaldet,
bare kommunen kunne tage sig lidt sammen og få sat disse smukke steder lidt i stand.

Vi går videre mod øst, her er der et mindre hul i vegitationen,
og et udgået træ, der giver lidt udsigt til kattegat.

På dette sted er der nok omkring 20 m ned ad skrænten til stranden nedenunder,
og der er meget stejlt.

Træerne er forkryplede efter det håre miljø med næsten evig nord-vestenvind

Sonja og Mulle er nu nået frem til Kristian Fabers grav.
Kristian Faber var fyrmester på Nakkehoved 1824 til 1845

Graven består af en høj, hvori der er sat en stensætning og et par store mindesten,
samt en fritlagt stenkiste, hvorunder man fortæller at Fyrmesteren er begravet.

Mindestenen som ses her, vises nærmere herunder

Her kan man læse at Kristian Faber var fyrmester på Nakkehoved 1824 til 1845

Her ses den åbne stenkiste, og en mindesten men ulæselig tekst
i højre side (syd-siden) af anlæget.

Her ser du sydsiden af højen der indeholder anlæget.

Nu har vi været her på denne smukke forårsdag,
inden løvet dækker for vores muligheder får at få et godt overblik.
Vi går igen mod vest, tilbage til bilen.

På vejen tilbage nyder vi forårsbebuderne der blomstre flittigt her på Nakkehoved.

Selv en smuk lille gul stjerne, (som vi tog med hjem til haven) var der mange af på stedet.

På vej tilbage, passerer vi Fyrkroen som nok kunne friste lidt med den lækre menu,
men vi overvandt fristelsen - denne gang -
Vores eget Nordsjælland

Kapitel 27
1) Stænghuse parkering, marts 2010
2) Ellemosen, 1. parkering, 4. april 2010
3) Fyrmester Kristian Faber's Grav
4) Esrum Kloster, april 2010
5) Harager Hegn, januar 2012

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk