Gamle billeder fra Nordkysten (under opbygning) 
13-02-10 Vores eget Nordsjælland, kapitel 26 - 2)  
Vesterbrogade i Gilleleje i 1903 
Møllers hjørne i Gilleleje 1947 
Gilleleje havn 
Tegning af: Hulerød badehotel 1938 
 
 
Nakkehoved fyr 
 
Udsigt fra Nødebo Camping ca. 1970
På billedet ses vores søn Jørgen på ca. 8 år,
sammen med Søren Lundsgård, der var søn af Campingpladsejeren. 
Om bord på Gillelejekutteren "Mascot"
Min fætter Carl Søfeldt Larsen, kaldet: "Bager Carl" står i styrehuset,
jeg fotograferer en gang i 1970-erne, 
Et andet gammelt billede af "Mascot" men skipper i styrehuset og Carl på dækket. 
Andekrogegaard ved Underup  i ca. 1950 - Men hvem er børnene?

Vi vil meget gerne låne Gl. Billeder fra Nordkysten, som kan benyttes til denne side. 
Vores eget Nordsjælland
 
Kapitel 26 
1) Isbåde på Arresø, 2010 
2) Gamle billeder fra Nordkysten 
3) Nordkysten i febr. 2010 
4) Is i Hornbæk havn 15. marts. 2010. 
5) Vi fodre fuglene i Søgup ved Esrum Sø

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk