Mor Gribs Hule (Mutter Gribs Hule) i Gribskov 
21-09-09 Vores eget Nordsjælland 4) kapitel 24 
Mor Gribs Hule er en jættestue fra yngre stenalder,
ca. 5.000 år gammel. (Tragtbægerkultur) 
Navnet "Mor Gribs Hule", stammer fra et sagn, der fortæller at gravkammeret var
bolig for den navnkundige troldkvinde Mor Grib. Hun fløjtede på de vejfarende
og hendes sønner bestjal dræbte dem, når de for vild!.

Fra 3400 Hillerød ad hovedvej 6, og til venstre ad hovedvej 227.
Ved 7 km. stenen i Gribskov, hvor man kan holde på parkeringspladsen,
ligger Mors Gribs Hule på den modsatte side af vejen. 
På kortet her kan du se at jættestuen ligger lidt syd for Kagerup. 
Skovløberhuset "Enghavehus" er nærmeste nabo. 
Her er parkeringspladsen på vestsiden af vejen,
Jættestuen ligge på østsiden, skråt over for parkeringspladsen.
Her er det Sonja og Tootsie (der er med i dag) der er på vej op til jættestuen. 
Kom så mor, så gammel er jeg da heller ikke! 
Samtlige af de store dæksten mangler på jættestuen,
og dermed også den jord der har dannet Jættestuens tag. 
Der stod en fin lille blå klokkeblomst på vores forfædres grav. 
Statsskoven er flinke til at opsætte forklarende skilte,
og vi kan jo lige så godt indrømme at deres tekst ikke kan gøres bedre, så: 
Vi lader tekste på skiltet fortælle,
hvis du ikke syntes du gider læse det, så kan du jo bare skrolle lidt ned. 
 
 
På den sidste tegning, kan man så se hvad stenene er blevet brugt til. 
Men lad os nu se nærmere på det der er tilbage af jættestuen "Mor Gribs Hule"
Indgangen til Jættetsuen går fra øst mod vest. 
Højen der har indeholdt denne jættestue har været mindst 3 m højere end den er i dag.
Her mangler stort set alle randsten, og de store dæksten. 
Et af kendetegnende for denne slags byggeri,
er bl.a. de flade sten der er lagt som tætning mellem de store vægsten. 
Her er vi inde i selve Jættestuen, og her ser vi igen den velkendte teknik. 
Selv når afstanden mellem de store vægsten kun har været få cm,
så er teknikken den samme, de små flade sten er tilhugget med stor præcision. 
Man kan sige at denne "åbne" jættestue, giver et rigtig godt indblik i
hvordan man byggede disse fantastiske gravmonumenter. 
Her ser vi en sidste gang ned i Jættestuen, som er nord- sydvendt, med indgangen i øst. 
Her et lille kik fra syd-øst. 
En stor flot myretue er der også på pladsen, så her er da liv!

 
Her et kik mod syd mod vejen der går til Hillerød 
Læs også artiklen om jettestuen i kristeligt-dagblad.dk
 
Og nu har jeg altså gået hundrede kilometer, kunne du ikke lige??? 
Og det er jo efterår og høsttid, med alt hvad det medfører. 
Nu vil jeg godt hjem, at i ved det! - Men vi ses nok igen her på siden.

Vores eget Nordsjælland 
Kapitel 24 
1) Gravhøjene Maglehøje på Bakkebjerg 
2) Firhøj Station på Helsingør, Hornbæk, Gilleleje Banen 
3) Hellekister ved Hanebjerg i Nordsjælland 
4) Mor Gribs Hule (Mutter Gribs Hule) i Gribskov 
5) Storstensgravene i Risby Vang syd for Hornbæk 
6) Valby Hegns Stendysser i november 2009

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk