Gravhøjene Maglehøje på Bakkebjerg 
16-09-09 Vores eget Nordsjælland 1) kapitel 24 
I de sidste langt over 1.800 år eller mere har mennesker været glade
for at leve, bo og dø i "Vores eget Nordsjælland!" 
Her er et af beviserne:
Højgruppen Maglehøje på Bakkebjerg er en af Sjællands smukkeste
i et velbevaret kulturlandskab. Af de oprindeligt mindst 34 tæt liggende høje
med vid udsigt står i dag 11 tilbage, heraf flere op til 7 meter høje.
De øvrige høje ligger under dyrket mark (er blevet overpløjet).
Højene kan dateres til ældre og yngre bronzealder, enkelte med senneolitiske forgængere.

Her er et lille kort, der viser dig vej, for det er en storslået oplevelse
at se de mange gravhøje på stedet. 
Og når du kommer ad vejen Bakkebjergvej, så er du ikke i tvivl om at du er kørt rigtig,
de mange høje ligger tæt op til vejen på begge sider. 
Sonja ser lidt forblæst ud i det flotte efterårslys,
med drivende skyer der kaster flotte skygger på terrænet. 
De høje der er tilbage efter bøndernes flittige nedlæggelse af Danske fortidsminder,
har flere størrelser, her ses lidt størrelsesforhold til en af de mindre gravhøje.
Denne nedpløjning af vores forfædres grave er sket inden for de sidste 100 år,
lad os håbe at denne vandalisme nu er slut,
og af folk igen får respekt for vore fælles forfædres grave!??

De tilbageværende høje ligger spredt i terrænet,
og det er muligt at komme ganske tæt på gravene,
idet der er terrænlinjer, der med forsigtighed kan passeres. 
 
 
En af højene, hvis nok den største på stedet, er inddraget i en fårefold,
og det er nok en god ide at have lidt elektrisk hegn omkring en sådan høj,
da publikum (sådan nogen som os) også slider voldsomt på disse uvurderlige fortidsminder. 
Fårehold er med til at holde vegetationen nede og i god stand, så det er fint! 
Nogle af højene er stærkt bevokset af træer, om det er en så god ide, kan diskuteres,
det har i hvert tilfælde ikke været vores forfædres mening. 
 
 
 
En bil passerer vejen, manden vinker - eller truer - hvad ved jeg, jeg vinker tilbage. 
 
Menneskene af i dag bor ganske tæt ved højene. 
Her i efteråret står græsset flot med frø,
og den udgåede busk giver en smuk kontur mod himlen
- måske har den fået et kobbersøm ved roden, hvem ved? 
På højens anden side er gamle troldagtige træer stadig levende - 
Men det kunne se ud til at deres tid er ved at rinde ud. 
Midt i bøndernes frodige og velholdte marker danne disse gravhøje
og deres bevoksninger et lille fristed til det åbne lands vilde fugle og dyr.
På jægersprog kalder vi det remisser. 
Ja - og selv om det egentlig er mig imod, så besteg jeg en af højene,
og tog et billede af stenen på toppen FM = Fredet Mindesmærke.
Og ja jag har lidt dårlig samvittighed, men stenen ser altså sådan ud,
så behøver du ikke at kravle op.!?? 
Sonja havde travlt med at fotograferer den anden vej, så jeg håbede på hun ikke så mig. 
Og nu jeg var her oppe, så kunne jeg jo lige så godt tage nogle billeder,
nu jeg havde slidt på gravhøjen. 
 
Vel nede igen tog jeg dette billede af de sidste rønnebær,
næste gang det rigtig blæser faller de af, så er det slut for i år. 
Da jeg kom ned, havde Sonja dette billede i kassen,
så kvinder ser alt, og kan endda dokumenterer det! 
 
Og dette er ikke en af Højgruppen Maglehøjes høje, nej det er "Sonjas høj"
den ligger nogle kilometer væk derfra, ved Underup, hvor Sonja havde sin barndom,
Højen er et par meter høj og vel ca. 5 m i diameter,
men den var stor dengang Sonja var lille - det kender du godt ikke?
Der kom en mail:
kære Seniorcamping.
Jeg er blevet opmærksom på den fine hjemmeside med tips til besøg i Nordsjælland.
Siden 2009 - faktisk sidste år, har lodsejerne givet offentligheden adgang til højene
i form af 1,9 km trampesti rundt om de fleste af højene.
Dermed bliver man fri for at forcere et elhegn, der - ja holder fårene inde og bidske hunde ude.
Nu er der låger ind til de private marker og med tråde fremgår det, hvor mennesker er velkomne.
MEN på den indhegnede del er der kun adgang for tobenede.
Det meget smalle markskel på billedet er erstattet af en tydelig markeret sti
og der er en p-plads så gæsterne bliver fri for at parkere på Bakkebjergvej.
Vi tre lodsejere byder Jer velkomne, hvis I respekterer de grænser der er sat for besøget.
Det fremgår af infotavlerne bl.a. ved den lille parkeringsplads.
Så måske er der grundlag for at moderere den lidt sarkastiske tone i artiklen?
venlige hilsner
Tove Granild
Vi på SeniorCamping siget tak for en flot gestus!

Vores eget Nordsjælland 
Kapitel 24 
1) Gravhøjene Maglehøje på Bakkebjerg 
2) Firhøj Station på Helsingør, Hornbæk, Gilleleje Banen 
3) Hellekister ved Hanebjerg i Nordsjælland 
4) Mor Gribs Hule (Mutter Gribs Hule) i Gribskov 
5) Storstensgravene i Risby Vang syd for Hornbæk 
6) Valby Hegns Stendysser i november 2009

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk