Hirschholm Slot i Hørsholm. del. 4
Anlægget ved springvandet
08-06-09


Anlægget ved springvandet
I forbindelse med haveanlægget, blev der i 1700-tallet etableret
ca. 50 springvand i havområdet. Vandtrykket til fontænerne blev skabt
ved at opdæmme søen syd for slotshaven. Søen fik herefter navnet Springdammen.

Til minde om det svundne haveanlæg og slot, indrettede Hørsholm Kommune,
ved arkitekt B. Ingemann, i 1913 pladsen rundt om springvandet.

De seks cement støtter, som blev til ved samme lejlighed,
rummer stumper fra slotshavens skulpturer og udsmykning.

Pladsen fremstår i dag stort set som da den blev indrettet.

Springvandet er dog blevet renoveret i år 2000.

Vi er nu passeret gennem Springvands anlægget
og ser en gang tilbage på det smukke anlæg.
de gamle betonsøjler med indstøbte fragmenter fra slotshaven er ved at gå til,
og SKAL repareres i år hvis de ikke skal falde om,
og det ser da også ud til at der er påbegyndt en reparation.

Vi kommer nu frem til Obelisken

Obelisken blev rejst på havehusets plads i 1931-1932,
til minde om Hirschholm Slot og dets bygherre, dronning Sophie Magdalene.

Der er jo tale om et nyere monument (1931-1932),
som Obeliskens stil jo også bærer noget præ af.

Men det er så absolut et monument man bør se, når man er på stedet.

Efter Obelisk-pladsen, går stien videre ud i Folehaven.

Vi går dog tilbage af den store midter sti, og venstre om kirken,
ned mod P-pladsen ved Ridebanen, hvor vi har parkeret bilen.

Hørsholm Slotskirke
Med slottets nedrivning i 1810 forsvandt også Slotskapellet,
der hidtil havde fungeret som Hørsholm Sognekirke.
Som erstatning skænkede kongen 1823
den nuværende Hørsholm Kirke, tegnet at arkitekt C.F. Hansen.

Her ses kirken fra Ridebanen.

Inden vi sætter os ind i bilen, tager jeg lige dette dejlige billede af Hørsholms røde rådhus.
Vi siger tak for denne gang, men der er meget mere at se i Hørsholm,
så vi kommer tilbage en dag -

Link til Hørsholm Egns Museum om Hirschholm slot
Vores eget Nordsjælland

-Kapitel 22- Hørsholm -
1) På vej til Hørsholm Egns Museum
2) 7.500 år tilbage til jægerstenalderen
3) Hirschholm Slot i Hørsholm (Slotshaven)
4) Anlægget ved springvandet

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk