Hørsholm Egns Museum, del. 2
7500 år tilbage til jægerstenalderen
06-06-09


Stenalderjægeren har været udstyret med
forholdsvis primitive flintredskaber men de var skarpe og effektive,
og flintredskaberne er udført og produceret med stor erfaring med materialets muligheder.

Man har ernæret sig ved både jagt og fiskeri,
her er det forfinede små fiskekroge, og en kopi at en ruse fra tiden.

Det drejer sig om en meget flot udstilling,
som man ikke kan gengive på simple fotos, den skal ses på museet!

En lille model af stenaldermenneskenes bolig.

Og så har udstillingen et meget smukt "gravkammer"
hvor gravene af stenalderbeboerne fra Nivå blev gravsat for ca. 7.500 år siden
- det er ufatteligt at der overhovedet er noget tilbage af disse vores gamle forfædre.

Det er meget smukt og stemningsfuldt, og absolut værdigt overfor vores forfædre.
Det har i øvrigt været nogle ret krigeriske mennesker der har levet dengang,
for flere helbredte skader i bl.a. kranierne, bære præ af kampe,
måske over territorier, eller hvad ved vi i dag.
Men vi er jo nok ikke meget bedre i dag 7.500 år senere, med bandekrig o.s.v.

En 7500 år gammel barnegrav
På en boplads i Nivåfjorden har museet udgravet en af jægerstenalderens sjældne grave.
Graven rummede et usædvanligt velbevaret skelet af en femårig dreng.
Ved hjælp af kulstof-14 metoden er det fastslået, at barnet døde for ca. 7450 år siden.
Vi kender ikke dødsårsagen. Derimod viser undersøgelser af drengens knogler og tænder,
at han har haft en sund opvækst fri for alvorlige børnesygdomme
og med en god ernæringstilstand.

Og ved hjælp af kriminalteknologisk rekonstruktion,
har man kunne rekonstruerer barnets udseende,
og efter udseendet at dømme, så kunne det jo være naboens knægt!?

Hørsholm Egns Museums udstilling om Hirschholm Slot rummer et afsnit om de personer,
der var knyttet til slottet, især Struensee, Christian VII og dronning Caroline Mathilde.
Struensee havde i sin tid ved magten blandt mange andre reformer
og love indført uindskrænket trykkefrihed.
Efter hans fald i 1772 udkom der i hundredvis af tryksager,
skillingsviser, træsnit, kobberstik m.v. - alle med Struensees skæbne som motiv.
Gennem disse populære tryk og billeder kan man følge Struensee under arrestationen,
i fængslet, for domstolen og til sidst på skafottet.
Hvis du vil se dette må du selv tage på museet,
denne omfattende udstilling lader sig ikke sådan gengive ved fotos.

Du kan også studere flere andre effekter fra museets samlinger

Disse to kirkebøsser talet jo sit eget sprog.

Her er flere smagsprøver

Nu er Sonja jo møntsamler, så hun mente at vi skulle have disse flotte medaljer med.

Eller hvad med denne halsring, som bl.a. skulle have tilhørt en hjort
der senere blev afbilledet på byens våben:

Der knytter sig en historie til hjorte-symbolet, som stammer helt tilbage til 1740.
I vinteren 1740 blev en stærkt forkommen hjort fanget i slotsgården på Hirschholm Slot.
Dronningen befalede, at hjorten skulle sættes på stald og fodres til foråret kom.
Det var nemlig ikke for ingen ting, at slottet hed Hirschholm Slot,
og når en hjort søgte tilflugt der, skulle den skånes.
Da foråret kom, bandt man et messinghalsbånd om halsen på hjorten og slap den fri.
Hjorten blev senere skudt under en jagt og halsbåndet kan i dag ses på egnsmuseet.
Link til Hørsholm Egns Museum
Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn

er en lokalhistorisk forening, der arbejder for at udbrede kendskabet til egnens fortid
- både den nære og den fjerne.
Foreningen støtter Hørsholm Egns Museum i dets funktioner
og bl.a. vælger foreningen repræsentanter til museets bestyrelse.

Formand Jens T. Hansen
Næstformand Hanne Bødtger

Vores eget Nordsjælland
-Kapitel 22- Hørsholm -
1) På vej til Hørsholm Egns Museum
2) 7.500 år tilbage til jægerstenalderen
3) Hirschholm Slot i Hørsholm (Slotshaven)
4) Anlægget ved springvandet

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk