Hørsholm Egns Museum, del. 1
05-06-09


Vi fik en mail, der takkede os for de foto-artikler vi har lavet om "Vores eget Nordsjælland"
men samtidig spurgte man om hvorfor vi ikke havde været i Hørsholm,
som jo rummer meget spændende at opleve og se.

Og det er da rigtigt, så det må I undskylde, det gør vi da noget ved med det samme.
Vi går en tur fra Ridebanen ad Folehavevej,
hvor de gamle landbrugslænger danner den ene side

 og voldgraven til Hørsholm Kirke og tomten fra Hirschholm Slot (Slotshaven)
den anden side, her hilser vi lige på svaneparret og deres "grimme ællinger"
som vi nu absolut ikke syntes var så grimme.

I disse fantastiske omgivelser har bl.a. Jagt og Skovbrugsmuseet til huse,
et fantastisk museum, som vi skal vise dig en dag.
Det kunne se ud som om man har haft gravet indkørslen op?

I dag var målet Hørsholm Egns Museum,

som har til huse i disse prægtige huse
(den gamle amts­forvalterbolig) på Søndre Jagtvej 2 - 4


Stolberg-støtten På pladsen ud for Hørsholm Egns Museum står mindesmærket
for de landbo-reformer, der blev gennemført på Hørsholm Gods 1759-61.
Reformerne blev udformet af grev G. Stolberg, og godsets ejer,
Christian VI's enkedronning Sophie Magdalene, lod mindesmærket udforme
af den franske billedhugger Jardin i 1766.


Her ser vi ned mod Hørsholm Kirke, så I kan se den rette beliggenhed.

En række flotte skilte på museets væg.

Inde I museet mødte vi denne fantastiske mand, der kunne fortælle alt
om museets udstillinger, og det kunne mærkes at det var med en hvis stolthed
at han viste de meget flotte samlinger frem.
Og det var der da også en god grund til.
- Det er et af de flotteste små museer vi har set

Vi starter med at besøge samlingen fra Stenalderfjorden ved Nivå
Stenalderjægere ved Nivå
Jægerstenalderens landskab var anderledes, end det vi kender i dag.
Mellem 6000 og 4000 f.Kr. skar en fjord sig flere kilometer ind i landet fra Øresundskysten ved Nivå.
Fjordens bredder var bevokset med en tæt urskov,
hvor vildt som kronhjort, rådyr og vildsvin færdedes i rigt mål. Dyrelivet i fjorden var begunstiget af et varmt klima. Her vrimlede det med fisk og svømmefugle.
Det frodige fjordlandskab tiltrak egnens jægere og fiskere, som fortrinsvis anlagde deres bopladser på strandene ved fjorden. 
Vi kender i dag 25 stenalderbopladser ved den fossile Nivåfjord. Bopladserne har ikke været i brug samtidig, men har gradvist afløst hinanden i løbet af de godt 2000 år fjorden eksisterede.
- men det må I læse videre om, om nogle dage.

Link til Hørsholm Egns Museum
Vores eget Nordsjælland

-Kapitel 22- Hørsholm -
1) På vej til Hørsholm Egns Museum
2) 7.500 år tilbage til jægerstenalderen
3) Hirschholm Slot i Hørsholm (Slotshaven)
4) Anlægget ved springvandet

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk