Smuk eftermiddag i Hellebæk, Del 3.

10-09-07 Vores eget Nordsjælland 15/3

Inden vi forlader Hellebæk, ser vi lige på Vandturbinen i Hellebæk
En turbine der har rødder helt tilbage til 1868

Her et billede fra det opslag der er på døren.
Der er også en længere redegørelse, som du kan læse eller springe over.
Historie
Opført 1896 som "nyt" maskinhus til een i 1868 opført og i 1943 saboteret bomuldsfabrik,
som lå her på grunden i forlængelse af maskinhuset.
Bomuldsfabrikkens maskiner blev oprindelig trukket af en dampmaskine på 8 HK
og en vandturbine af ældre type ligeledes på 8 HK.
Under brændselsmangelen og den deraf følgende strenge el-rationering i 1944/45,
blev den nuværende turbine med generator opsat,
og gennem et 95o m. langt jordkabel (3 x 25 kvadrat) overførtes el-produktionen
som hjælpeforsyning til Klædefabrikken ved Strandvejen.

Vandtilførelsen.
Turbinen får vandet fra søer og moser i "Teglstrup Hegn" d.v.s.
Bondedammen - Kobberdammen - Videløkke Dam og Bøgeholm Sø - m.fl.
Et sam1et nedbørsområde på Ca. 6 km².
Da området er uden tilførsel af vand fra å'er og bække, er den årlige afstrømning
til Kattegat, og dermed den årlige el-produktion udelukkende afhængig af den
årlige nedbør (regnmængde). Fra turbinen løber vandet til Hammermøllen,

Faldhøjde
Ved normalt flodemål d.v.s. når vandoverfladen i Bondedammen ligger 21 m.
over havets overflade, har vi her ved turbinen
en faldhøjde på 5.7 m. den højeste på Sjælland og Fyn.

Vandforbrug
Turbinen er en Francis model, type: FE fra firmaet A/S Møller & Jochumsen i Horsens.
Ydeevne: 12 HK v/840 omdr. pr. minut og med en max. vandgennemstrømning
På 200 liter pr. sekund (12 m 3 / minut.

Generatoren
Siemens Schuckart 15 HK slæberingsmotor fra 1930.
710 omdr. kapacitet: 11 kw. cos. phi: 0,82.

Årsproduktion
Ved normal årsnedbør på 64o mm regn, max 2500 turbinetimer
a' 6 kw = 15.000 KWh. I 1945 Svarende til 29 husstandes årsforbrug,
i dag knapt nok til forsyning af 2 husstande,
- en tankevækkende udvikling på lidt over 60 år.Her ser vi lige ned på afgangsvandet fra turbinehallen,
vandet fortsætter via en rørledning videre ned til bl.a. Hammermøllen.

Vandet har en faldhøjde på 5.7 m på dette sted, den største på Sjælland og Fyn.

Her er tilløbet til Vandturbinen med riste til at skumme det værste skidt væk
fra vandet inden det passerer turbinen.

Og dette er så et kik ud over "turbinedammen" 

Men klokken bliver jo mange, og Sonja mener at vi nu skal hjem og lave mad,
vi har heller ikke Tootsie med, så vi må se at komme hjem til vores lille hund.
 

Vi håber denne lille fotoreportage giver dig "blod på tanden" til at besøge Hellebæk
i "Vores eget Nordsjælland". 
Vores eget Nordsjælland Del 15
1) Smuk eftermiddag i Hellebæk, Del 1
2) Smuk eftermiddag i Hellebæk, Del 2
3) Smuk eftermiddag i Hellebæk, Del 3
4) Vi besøger Ølshøj mellem Smidstrup og Blistrup, Del 1.
5) Vi besøger Ølshøj mellem Smidstrup og Blistrup, Del 2.

Retur til "Vores eget Nordsjælland"
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk