Vi slutter vores tur til
Krudtværket i Frederiksværk Del 4
02-09-07 Vores eget Nordsjælland  del 14/6

Her er skjoldet med kronen, som er Krudtværkets mærke.
Bag skjoldet ser vi en tegning af byen Frederiksværk anno 1773

Lige indenfor i samtlige bygninger på værket er der en broncekule,
der er forbundet til en jordledning, når man gik ind i en bygning
satte man hånden på kulen for at aflade sig selv for statisk elektricitet,
så man ikke kom til at skabe gnister, og herved eksplosionsfarer.

Ligeledes måtte man kun færdes i sivsko i disse bygninger,
også af hensyn til eventuelle gnister fra ens fodtøj.
Man måtte i øvrigt heller ikke "bande og svovle"! - af hensyn til sikkerheden. -

Skilte mindede krudtværksarbejderen om hvor farligt arbejdet var,
og hvilke foranstaltninger der skulle tages.

Husenes konstrueret med tykke væge på 3 sider og en let væk og let tag,
således at en evt. eksplosion ville rette trykket ud mod volden eller op i trækronerne,
så maskindele kunne genanvendes og personel blive ordentlig opsamlet og begravet.

Her sidder Sonja og vores barnebarn Stig og tænker over hvordan
det må have været at arbejde her, - de er glade for at det ikke var dem
der skulle tjene til føden på en så farlig arbejdsplads.

Et sted har man benyttet nogle teglsten fra Frederiksholm Teglværk,
Frederiksholm Teglværk, var bl.a. hjemmehørende i Mårum og i Hillerød
Specielt i Mårum har man stadig den gamle teglværksovn, "Ringovnen",
desværre er den nu ude af drift, men den skal vi se på en anden dag.
- hvis vi da kan få lov? -

Vi er nu på vej ud af værket, men ser lige den store "møllesten" der
ligger her foran kanonerne, det er en sten fra en stor kværn
der har været anvendt på værket.

Lige et billede helt bagerst i værket,
på den anden side af dette hegn er der i dag offentlig adgang.

Vi har forladt Krudtværksmuseet, og vi er blevet meget klogere på
hvordan livet og arbejdet har været i denne del af Frederiksværk
- og tænk så på at dette værk rent faktisk fungerede da jeg var dreng i 1950´erne
Krudtværket producerede krudt til militære og civile formål
gennem mere end 200 år og var i funktion helt frem til 1970´erne.

Vores eget Nordsjælland Del 14
1) Danmarks måske smukkeste Loppemarked.
2) Arsenalet i Frederiksværk Del 1
3) Arsenalet i Frederiksværk Del 2 og Krudtværket Del 1
4) Krudtværket i Frederiksværk Del 2
5) Krudtværket i Frederiksværk Del 3
6) Krudtværket i Frederiksværk Del 4

Retur til "Vores eget Nordsjælland"
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk