Vi besøger Krudtværket i Frederiksværk Del 3
01-09-07 Vores eget Nordsjælland  del 14/5

Vi traver videre ned gennem værket, der jo består af mange små bygninger.

Her er udstillet gamle ammunitionskasser.

Korne- og sigtehus bygget 1889.
Rummer en håndbetjent kornemaskine til groft krudt (minearbejde og større kanoner)
og hånd- og motordrevne sigter til sortering af krudt efter størrelse
og frasortering af krudtstøv.

Hestevogn til transport af færdigvarer til magasinerne udenfor byen.

Hus 8: Bygget 1862. Rummer en Lefebvre'sk svingkornemaskine fra 1854,
oprindeligt drevet af vandhjulet af det nedrevne overfaldshjul for enden af vandkassen.
Valsede eller pressede krudtkager knuses og presses gennem sigter,
så der dannes små krudtkom (til håndvåben).

I hjørnet under vinduet t.h. en lille inkorporationsmølle,
som æltede og pressede krudtmassen til flade kager.

Hus 9: Poncellet'sk underfaldshjul fra ca. 1850 (restaureret 1995,
Yder 8-9 HK og driver polertromlerne i Hus 10

Her underfaldsmøllen tættere på.

Krudtet blev efter forarbejdning i fugtig tilstand (af hensyn til eksplosionsfaren)
lagt til tørrer i disse tørrerbakker, rummet var opvarmet.
Dette rum var et af de farligste steder på hele værket.

Denne morter blev benyttet til prøveaffyring af krudtet

Her en ladepresse til ammunition

Her er der ligeledes udstillet forskellige lademaskiner

Et kik op igennem vandkassen til vandturbinen "Holger Danske"
og dens trækaksel med den gule og røde afmærkning

Man kan simpelthen ikke lade være med at nyde den fantastiske natur i anlægget

Vores eget Nordsjælland Del 14
1) Danmarks måske smukkeste Loppemarked.
2) Arsenalet i Frederiksværk Del 1
3) Arsenalet i Frederiksværk Del 2 og Krudtværket Del 1
4) Krudtværket i Frederiksværk Del 2
5) Krudtværket i Frederiksværk Del 3
6) Krudtværket i Frederiksværk Del 4

Retur til "Vores eget Nordsjælland"
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk