Vi besøger Krudtværket i Frederiksværk Del 2
31-08-07 Vores eget Nordsjælland  del 14/4

Europas ældste og mest autentiske krudtværk befinder sig Bag dette gitter!

Denne herrer fortæller levende hvordan hele arbejdsgangen
på Krudtværker var tilrettelagt, og hvad der blev produceret i de forskellige bygninger,
et "miniværk" i glasmontren illustrerer hvor vi befinder os i terrænet gennem foredraget.
Huset vi her er i er Udstillingens ældste, et krudtmagasin fra 1840,
som er flyttet ind på museets område, det har før været opført et sted udenfor byen.

Vandturbinen "Holger Danske" er fra 1889
og nu opstillet i et genopført hus, turbinen yder 8 HK.

Vandkassen ("malekarmen") her endte i et nu nedrevet hus 

der rummede et brystfaldshjul, dette ydede 8-9 HK
og drev maskinerne i hus 6, 7A og B og i hus 8.
Citat fra folderen 
"Krudtværksmuseet":
For at mindske risikoen 
blev krudtværket anlagt 
som en række småbygninger 
med afstand imellem. 
I løbet af 1800. tallet
anlagde man desuden
træ beplantede volde 
imellem husene, som siden
blev bygget med svære mure
på de tre sider,
mens den fjerde side 
og taget var af let konstruktion.
På den måde blev lufttryk 
og flyvende vragdele ledt
ud i voldene og
op mod trækronerne,
når en mølle eksploderede.
Alligevel skete der ulykker,
som gennem værkets
godt 200 årige levetid
har kostet omkring 25
arbejdere livet 
- og mange førligheden.
Krudtværkets største kunde
var fra starten landets forsvar.
Gennem hele sin levetid
fremstillede krudtværket
dog også krudt til civile formål,
det såkaldte handelskrudt,
og denne mere fredelige
anvendelse af krudtværkets
produkter til bl.a.. jagt
og fyrværkeri er heller ikke
glemt i udstillingerne.


Som sagt var det Generalmajor J.F. Classen der i 1756-58
grundlagde krudtværket og kanonstøberiet, og hermed gav stødet til selve byens opståen.
I bygning 3A: Rummer udstilling om krudtets opfindelse,
råvarer og disses geografi samt krudtets anvendelse i krig.

Og råvarerne til Sortkrudt er enkle ting: Trækul, Svovl og Salpeter
- men lad nu være med at prøve selv! -

Hus 6 indeholder Blandingsmøller, bygget Ca. 1862 med to roterende tromler.

Bemærk husenes udformning:
De består af kraftige væge på 3 sider og et let tag og forside,
der ved en sprængning ville blive blæst ud, således at maskindele og arbejdere
kunne opfanges i voldene eller trækronerne.


Blandingsmøller, bygget Ca. 1862 med to roterende tromler.
Den ene til "binær" blanding af kul og svovl for sig, eller kul og salpeter for sig.
Den anden til "ternær" blanding af disse to blandinger til melkrudt (fugtigt)


Her et gammelt stik af en pulvermaskine der har været benyttet i hel gammel tid.

Når man går på dette meget smukke terræn, så glemmer man let
hvor farligt her har været for krudtværksarbejderne dengang værket fungerede.

Gamle skilte på pladsen advare da også arbejderne,
og giver regler for omgåelsen af arbejdsprocesserne.

Men selv med den dystre viden i tankerne, så er anlægget fantastisk smukt,
det har det nok ikke været da værker fungerede,
trækul sviner utroligt, så her har nok været godt sort.

Vores eget Nordsjælland Del 14
1) Danmarks måske smukkeste Loppemarked.
2) Arsenalet i Frederiksværk Del 1
3) Arsenalet i Frederiksværk Del 2 og Krudtværket Del 1
4) Vi besøger Krudtværket i Frederiksværk Del 2
5) Krudtværket i Frederiksværk Del 3
6) Krudtværket i Frederiksværk Del 4

Retur til "Vores eget Nordsjælland"
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk