Arsenalet i Frederiksværk Del 1

29-08-07 Vores eget Nordsjælland del 14/2

Vi parkerede bag Frederiksværks smukke Kirke

Menighedshjemmet ligger også ud til denne parkeringsplads

Fra parkeringspladsen føre der en bro over Frederiksværk kanal over til torvet.

Her står vi ude på denne bro og kikker opstrøms kanalen.

Og her nedstrøms, bemærk det grønne vand i kanalen.
Kanalen er Arresøs eneste afløb, Arresø blev for ikke så mange år siden benyttet
som kloak for Hillerød, som ledte alt sit spildevand gennem pøleåen ud i Arresø,
denne trafik er stoppet, men der ligger stadig et voldsomt slamlag
på bunden af Danmarks største sø, som afgiver store mængder næringsstof til vandet,
dette betyder en betydelig alge-produktion, vandet er faktisk så giftigt,
at der med mellemrum er hunde der er blevet forgiftet i søen.

Ude fra broen ser vi over på målet for vores tur - Arsenalet i Frederiksværk -

Når vi kommer over broen, ser vi direkte på Hotel Frederiksværk
som ligger på den anden side af torvet.

På torvet ligger dette store gamle anker

Her er så "Arsenalet" som er en gammel og meget smuk bindingsværksbygning.

Udenfor indgangen står der to af Johan Friederich Classen bronze-kanoner

Før Johan Friederich Classen fik overdraget "Kanonsmedjen" blev der rent faktisk
smedet kanoner i i jern i en hammermølle her på stedet,
disse kanoner var af en meget ringe kvalitet,
og var stort set lige så farlige for kanonskytterne som for fjenden,
idet de jævnligt eksploderede i hovedet på dem som skulle betjene dem.
Den her viste kanon er en af Classen's meget smukt støbte kanoner af bronze.

Classen havde erfaring med kanonstøberi, og efter sin indsættelse i Frederiksværk,
begyndte han en succesfyldt produktion af støbte Bronze kano

Den kanon der blev brugt som "Prøven" står stadig for enden af Arsenalet,
sat op på en pidistal (tragt) og med en buste af Johan Friederich Classen ovenpå.


Vores eget Nordsjælland Del 14
1) Danmarks måske smukkeste Loppemarked.
2) Arsenalet i Frederiksværk del 1
3) Arsenalet i Frederiksværk Del 2 og Krudtværket Del 1
4) Vi besøger Krudtværket i Frederiksværk Del 2
5) Krudtværket i Frederiksværk Del 3
6) Krudtværket i Frederiksværk Del 4

Retur til "Vores eget Nordsjælland"
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk