Udsigt fra Centralsygehuset i Hillerød:
03-10-06 Vores eget Nordsjælland 11. "Frederiksborgværelset"


Se lige denne udsigt fra 6. sal på Centralsygehuset i Hillerød.
Det er set fra Kirurgisk afd. "Frederiksborgværelset"

Centralsygehusets største fejl er mangel på parkeringspladser!
På dette billede er det over middag, hvor der bliver pladser fri,
men om formiddagen mellem 8 og 12, er det simpelthen ikke muligt
at anbringe en bil nogen steder hverken på parkeringspladserne,
eller i oplandet, der holder biler alle vegne på veje og fortovet til flere kilometer væk.
Det er et voldsomt problem, når og hvis man skal til en undersøgelse om formiddagen,
eller af anden grund er nødt til at komme på sygehuset om formiddagen.
Noget som hverken kommune eller amt kan være bekendt,
hverken overfor de mennesker der skal til og fra sygehuset,
men også for alle de lodsejere omkring sygehuset,
som dårlig nok kan komme frem for biler.

Vores efterårsferie blev ikke til noget i år,
da min kone Sonja skulle have foretaget en meget stor operation,
Så vi brugte noget tid i "Frederiksborgværelset" på Hillerød Sygehus.
Retur til Vores eget Nordsjælland
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk