05-07-03 "Vores eget Nordsjælland."
ÆbelholtKloster
Tekst og Foto: Per Søfeldt Jessen, m. f. 
Æbelholt Klostermuseum  ligger 5 km vest for Hillerød.
Her ligger ruinerne af Nordens største Augustinerkloster,
der i middelalderen kunne ses viden om.
Klostrets første abbed var den legendariske Sankt Vilhelm.
(Vi besøgte museet i sommerferien 2003)

Her set fra Syd mod Nord
Hvordan så her ud før Reformationen,

og inden Kongen forlangte De katolske klostre nedlagt?
Ja noget kan vi se, og andet må vi så gætte på:

Desværre en lidt utydelig tegning (rekonstruktion)
Men netop utydelighed, er vel det der gør det hele så spændende?
Et luftfoto af området kan måske 
danne et bedre billed af 
hvordan anlægget så ud og var indrettet.
Anlægget er konstrueret 
efter stort set samme retningslinier 
som alle andre samtidige klosteranlæg.
vi er her tilbage i middelalderen 
fra ca. år 1100 og frem til reformationen.

Arkæologiske udgravninger i 1930-50erne 
frilagde klosterets fundamenter 
og knap 800 skeletter ! 
Nogle af disse vises i museet, 
der også rummer kulturhistoriske genstande. 

En af de opgaver som vi ved munkene 
gav sig i kast med var lægevidenskab og patientpleje 
Her var munkene endog langt foran sin tid.
men man ser da også at det ikke altid lykkedes
for munkene at redde deres patienter, 
men det lykkedes jo heller ikke altid 
for vores læger af i dag!

På de mange skeletter og skeletdele,
som arkæologerne har draget frem,
kan man tydelig se om folk har overlevet,
eller om de døde under behandlingen.
Der var faktisk mange der overlevede!

Noget andet, som man ikke kan lade være med 
at tænke på er den vold der må have været på den tid.
Mange af skeletterne bære præg af 
økse- og sværhug samt huller fra pilespidser. 
Dette har givet munkene nok at lave!Kapitelsalen i Øst

Spisesal i syd med kapitelsal i baggrunden mod øst

Kapel, lige nord for sygehusafdelingen, faktisk udenfor (syd for) selve klosteranlægget

Kapellet set udefra med dem karakteristiske "korrunding"

Magasiner og forrådskældre i vest
Noget Æbelholt er berømt for, 
er de bevarede Moder og fosterskeletter
hvor moder og barn er døde i barselsseng.
Der er flere udstillede skeletter, 
samt en nutidig "god forklaring" 
på den ulykkelige hændelse.
Et bevis for at det ikke gik godt hver gang!
Her er en ung mand 20 - 25 år 
der er blevet begravet skindød.
Han er vågnet efter at han er blevet begravet, 
og man kan se han har kæmpet for at komme op, 
men altså forgæves.


Klosterhaven indeholder over 100 lægeplanter


Der er noget litteratur om netop Æbelholt Kloster 
Se Hjemmeside
Vi fik en spændende dag på det gamle klostermuseum.

og kan anbefale et besøg, hvis du kommer forbi.
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk