Fra Bækkebroen til Tibirke Bakker, Del 2:
27-08-05 
"vores eget Nordsjælland" ( 7 )


På Vestsiden af vejen, modsat den lille egendom (den med fårene)
viger Tisvilde Hegn tilbage fra vejen, og giver plads til Tibirke bakker!

Et helt fantastisk naturområde, skabt bl.a. af sandflugten

Fra folderen "Tisvilde Hegn"
Fra Miljøministeriet 
Skov- og Naturstyrelsen Vandreture nr. 1
Har vi lånt tegningen af det monument 
over kampen mod sandflugten 
der er rejst på dette udsigtspunkt.

Tibirke Bakker
Øst for Tisvilde Hegn ligger Tibirke Bakker på fronten af sandets udbredelse mod øst.
Velhavere og kunstnere købte grunde i Tibirke Bakker
i starten af det 19. århundrede, fordi de var betaget af områdets skønhed.
Tibirke Bakker ejes stadig af private, og er omfattet af en fredning.
Det er tilladt at færdes på veje og stier, som bl.a. fører til et storslået udsigtspunkt
midt i området.


Vest-siden af vejen Her er landskabet det specielle der kendetegner Tibirke bakker

Højre side af vejen er helt anderledes,
her er det Ellemosens sumpede og frodige terren.

Et nærbillede af den fantastiske flora der også er i Ellemosen

Tibirke Bakker er som nævnt i privat eje, og her ligger nogle
af landets smukkest beliggende (og kostbareste) sommerhuse,
men man kan/må bevæge sig til fods på veje og stier,
noget vi kan anbefale, for det er et helt specielt terren,
og der er en fantastisk udsigt over det lave mose-land mod øst

Og så er vi fremme ved Tibirke smukke kirke,
Kirken er det eneste reelle bygningsværk i det gamle Tibirke
der klarede at overleve sandflugten.
Intro) "Vores eget Nordsjælland"
1) Flyvetur over Nordsjælland, Del 1
2) Flyvetur over Nordsjælland, Del 2
3) Asserbo Slotsruin, del 1
4) Asserbo Slotsruin, del 2
5) Grethely, Tibirke Kirkevej 4
6) Fra Bækkebroen til Tibirke Bakker, Del 1
7) Fra Bækkebroen til Tibirke Bakker, Del 2
8) Tibirke Kirke, udefra.
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk