Asserbo Slotsruin, Del 1:
23-08-05 
"vores eget Nordsjælland" ( 3 )Hele denne "foto-dagbog" om "vores eget Nordsjælland"
er baseret på de skæve vinkler, og de oversete seværdigheder,
Derfor vil du nok ikke finde de helt almindelig kendte seværdigheder
her i Nordsjælland, men steder og oplevelser,
som nok er mindre kendt af det store flertal,
men som vi "lokale" kender alt til. 

Kør ad vej 205 fra Helsinge mod Frederiksværk.
ved Frederiksværk kommunegranse-skiltet finder du på højre side Bisp Absalonsvej.
Den køre du ad, så langt du må, så ligger der en forholdsvis stor P-plads
på højre hånd, umiddelbart før selve ruinen.

P-pladsen ved Asserbo Slotsruin

Vi går fra parkeringspladsen og langs med voldgraven.
Tryk for detalje
Ved indgangen til broen ud til slots øen er denne opslagstavle opsat - læs den!

Området ved Asserbo tilhørte oprindelig den mægtige Hvide-slægt.
I midten af 1100-tallet overtog Esrum kloster en del af godset,
og denne del kom ved mageskifte i biskop Absalons besiddelse.
Han skænkede Asserbo til nogle munke af Karteuserordenen,
som her søgte at grundlægge et kloster.
De opgav dog forehavendet efter en kort årrække, da de ikke fandt stedet egnet.
Asserbo blev herefter overdraget til Sorø kloster, der gennem middelalderen
lod skiftende lensmænd bestyre borgen. - I 1502 overtog kronen godset.


Teksten lyder:
Til Minde om kong
Frederik den VII
Fædrelandets Værge
Frihedens Vogter
Folkets Ven
Rejste Egnens Mænd
og Qvinder denne
sten 1874

Ved en udgravning i 1849 blotlagde kong Frederik VII ruinerne
af den middelalderlige borg. Det var et firfløjet anlæg, bestående af
en grundmuret hovedbygning i nord, som muligvis blev opført
ovenpå resterne af det lille kloster.
Både østfløjen og sydfløjen har blot været spinkle bindingsværksbygninger,
som sikkert har rummet køkken, bryggers, borgerstue o.s.v.
Vestfløjen var derimod grundmuret, og afsluttedes af et stort tårn i nordvest,
der bevogtede indgangen til borgen.
Tårnets næsten kvadratiske kælderrum var overvælvet.
Fra en fremspringende portbygning mod nord førte en vindebro
over til en fast træbro over voldgraven.
De gamle bropæle kan stadig ses i vandet under den nuværende bro.
Asserbo blev antagelig forladt i begyndelsen af 1700-tallet,
og de forfaldne bygninger sandede hurtigt til.


Vi ser her den flotte nye egetræsbro, der i dag giver adgang til anlægget.

Som man kan se foretages der restaureringer på ruinen

Voldgraven er næsten helt groet til med vandplanterI morgen går vi så over broen og ind i selve ruinen.
Det var første del af beretningen fra Asserbo Slotsruin


Intro) "Vores eget Nordsjælland"
1) Flyvetur over Nordsjælland, del 1
2) Flyvetur over Nordsjælland, del 2
3) Asserbo Slotsruin, del 1
4) Asserbo Slotsruin, del 2
5) Grethely, Tibirke Kirkevej 4
6) Fra Bækkebroen til Tibirke Bakker, Del 1
7) Fra Bækkebroen til Tibirke Bakker, Del 2
8)
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk