Vikingeborgen Trelleborg lidt vest for Slagelse

19-07-12 Vores eget Danmark, Kapitel 12/3

Tryk for stort billede:
Vi besøger Vikingeborgen Trelleborg. En 1000 år gammel vikingeborg
I et naturskønt område ligger resterne af én af vikingernes store ringborge
bygget omkring år 980.
Tryk for stort kort:
Vikingeborgen Trelleborg, Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse
Tryk for stort billede:
Ét af de steder, hvor vikingetiden kan opleves på tætteste hold,
er på Trelleborg nær Slagelse på Vestsjælland.
Tryk for stort billede:
Vi går i første omgang igennem indgangen der er i det tilhørende museum,
for at komme op til selve det meget store anlæg.
Lige nu er der Vikingefestival på pladsen, men det kan I læse om senere.
Tryk for stort billede:
Vi går langs åen der omkredser anlæget på 3 sider,
der er store sumparialer udenfor anlægsgrunden.
Her ses den eneste reelle indgang til anlæget,
man ser også det ydre voldanlæg, her fra midten af billedet og mod venstre.
Tryk for stort billede:
Her ser du de større børn der bader i datidens rindende vand - åen.
Tryk for stort billede:
Her ses åen som slynger sig tæt omkring den store ringvold.
Tryk for stort billede:
På siden mod det ydre forsvar, hvor der ikke er naturlig forhindring af åen,
er anlagt en voldgrav.
Tryk for stort billede:
Inde på museet ses denne model af hele anlæget,
vi kommer tilbage til museet, men billedet her er for at give dig et bedre overblik
Tryk for stort billede:
Trelleborg ved Slagelse på Vestsjælland er en del af vikingetidens militære magtsystem.
Der kendes tre andre borge
som tydeligt er opført i forbindelse med Trelleborg og efter samme model
Tryk for stort billede:
Her er den ene af ringborgens 4 indgange,
disse indgange har været overdækkede og til at lukke helt af hvis borgen var under angreb.
Tryk for stort billede:
Hele området er afgræsset af får,
Fårene holder et sådant anlæg fint og fri for skovindtrængning m.m.
Broen her er bl.a. til for at fårene kan paserer ind i det indre af anlæget.
Men vi gik nu også over her.
Tryk for stort billede:
Vi står nu oppe på den store ringvold og ser ind i selve borgens indre.
Bebyggelserne der har været er nu afmærket med sten.
Tryk for stort billede:
Dette billede giber en fornemmelse af det enorme anlæg.
Trelleborg på Sjælland er langt den bedst bevarede ringborg
af de 4 ringborge vi har i landet, de tre andre er Aggersborg på nordsiden af Limfjorden,
Fyrkat ved Hobro og Nonnebakken i Odense.
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Når man går ned fra ringvolden fornemmer man bedre
de enorme dimentioner der er tale om.
Tryk for stort billede:
Nu er det jo ikke fordi Sonja og Mulle ikke er et godt motiv,
men bag dem og fårene, skimter man den ydre forsvarsvold.
Tryk for stort billede:
Vi er nu gået ind i museet, og på en lang frise, som dette udsnit er hentet fra,
kan man se nogle af vikingernes gøremål, når de var på togt,
forklaring er nok ikke nødvændig
Tryk for stort billede:
Her er et billede ef den rekonstruktion af langhuset som står på museumsområdet.
Tryk for stort billede:
Man er dog lidt i tvivl om konstruktionen er helt rigtig,
denne model viser en lidt anden løsning ud fra de stolpehuller man finder i jorden.
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Rekonstruktioner af klædedragter fra vikingetiden
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
En kvinde- og en mandegrav fra begravelsesområdet,
der foruden en stor mængde enkeltgrave også indeholder en fællesgrav.
Tryk for stort billede:
Og så her til sludt et lidt mere opmundrende billede,
man kan nemlig købe dansk Mjød i reseptionen.
http://www.vikingeborg.dk/


Vores eget Danmark, Kapitel 12
1) Udsigten fra 23 etage på Herlev Sygehus.
2) Kanehøj Mølle ved Skælskør
3) Vikingeborgen Trelleborg lidt vest for Slagelse
4) Til Vikingefestival på Vikingeborgen Trelleborg
5) Vi besøger Frilandsmuseet i Maribo
6) Vi besøger Østofte Stubmølle på Lolland i 2012

Retur til: "Vores eget Danmark"
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk