Geddal Diget / Sdr. Lem diget og Sønder Lem Vig

03-08-11 Vores eget Danmark, Kapitel 11/1

Vi køre mange ture når vi er på Camping, vi er nemlig ude for at opleve vores eget land,
medens vi endnu kan! Her er vi kørt ud for at se "Sønder Lem Vig"
der ligger tæt på Ejsing Camping hvor vi havde slået os ned.

Da det store dige ud mod Sdr. Lem Vig, blev bygget i 1878,
blev bønderne i Geddal enige om at bygge et nyt dige, med udgangspunkt
i det store dige ved Sdr. Lem Vig og om til Nygaard Bakker ved Ejsingholm,
for at beskytte deres engarealer mod de evindelige oversvømmelser af saltvand.

Her ligger Sønder Lem Vig

Opslag på stedet, tryk på billedet for at få teksten i stor størrelse.

Landevejen Hostrupvej ligger gemt bag diget

Diget er 2 km langt.
Læs mere her om: Geddal digelag Geddal pumpelag

Sønder Lem Vig afvandes af denne kanal, som går fra selve vigen og ud i Limfjorden,
dog afbrudt af en puppestation og sluse

Her er vi fremme vde indgangen til pumpestationen,

og Slusen ud til Limfjorden. Slusen kunne se ud til at trænge til lidt reparationsarbejde!?

Sådanne pumpestationer er noget der bruger meget strøm,
så man har de også anbragt en transformatorstation op til pumpehuset.

Geddal pumpelag pumpehus

Her ser du sluse og pumpeafgangen ud til Limfjorden.

Det sidste stykke af kanalen nedstrøms.

Lige et nærbillede af de vilde roser på stedet.

Et sidste billede af sluse og pumpestation.
Vi skal videre til Lem Kirke.
Vores eget Danmark, Kapitel 11 (Ture fra Ejsing Camping, Fortsat)
1) Vi besøger Sønder Lem Vig og Geddal Diget, 2011
2) Vi besøger frilandsmuseet "Hjerl Hede". 1. Del.
3) Vi besøger frilandsmuseet "Hjerl Hede". 2. Del.
4) Vi besøger frilandsmuseet "Hjerl Hede". 3. Del.
5) Vi går en tur i Skive centrum i 2011
6) Vi køre over Oddesund broen og Vildsund til Nykøbing Mors

Retur til: "Vores eget Danmark"
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk