Jeppe Aakjær,
(1866-1930): dansk digter. 
Opvokset i små kår som søn af jysk landmand.

Jeppe Aakjær (født Jensen) 1866-1930
Født i Aakjær ved Skive af fattige gårdmandsfolk.
Præliminæreksamen i København 1884-86.
Ophold på Askov Højskole 1888. Studentereksamen 1895.
Herefter historiestudier ved universitetet.
Jeppe Aakjær er således en belæst og godt udrustet debattør,
da han i 1897 debuterer som forfatter med en voldsom kritik
af kirken og kristendommen som livsfarlige og livsfjendske magter.
Det sker i romanen Missionen og dens Høvding.
Jeppe Aakjær har fra begyndelsen af sin forfatterbane en tydelig markeret mission.

Vi kenner alle hvad Aakjærs sangtekster kan gøre ved os
der gik i skole inden 1960.

Jeppe Aakjær døde i 1930, 
men hans tekster lever stadig. 
De fleste mennesker har sunget hans digte 
i aulaen på kommuneskolen - 
vi har fået Jeppe Aakjærs vers ind, 
om ikke med modermælken, så med skolemælken. 
af: Charlotte Bork Høvsgaard